August 2009


bismillahBismillahirRahmanirRahim

HAYATIN DEĞERİ

Cuma, 17 Ramazan, 1426 / 20 Ekim, 2005

39th Street Dergah, Manhattan, New York

Medet Ya Seyyidi, Ya Sultanul Evliya, Medet.

Tarikatuna sohbet ve hayru fil cemiat. Bütün (semavi) kitapların manası insana, “La ilaha illallah,” demeyi öğretmektir. “Fa’lem ennehu la ilaha illallah.” Allah’tan (subhanahu ve ta’ala) başka bir ilah ve tapınacak şey yoktur. İnsan buna dikkat eder, anlar, ve bunun üzerine yaşarsa dünyası cennet olur, cenneti cennettir, ve kabiri cennet olur. Korku gider. Korku onu bırakır ve Şeytan ondan kaçar. Şerler ondan kaçar ve şirrir insanlar ondan kaçar çünkü o Rahmanladır. O Allah’ladır. Allah’ı bırakanların yanına Şeytan gelir, bütün şeytani yaratıklar yanına yaklaşır, bütün şeytani insanlar yanına yaklaşır. Tâki onu şeytanlardan biri yapana kadar.

Bu da insanın elindedir. Allah bizim elimize vererek diyorki: O size korumadır. “Durmadan, La ilaha illallah,” deyin. Kalbiniz Rabbinizi hatırlaması lazım. Kalbinizin memnun olmasını isterseniz, kalbinizde huzur dilerseniz, “Allah,” demeniz gerek.

Beşeriyet, bu günün 21’inci asrın insanlarının hepsi hasta. Yeni doğanlardan mezara girmeye hazırlananlara kadar hepsi hasta. Herkezin derdi var ve en büyük derdin ne olduğunu bile bilmiyorlar. Dünya zan ediyorlar, ama herkezin dünyası var. (Şeyh Efendi kalbine işaret ediyor) En büyük dert buranın boşluğu. Hayat çok acı. Neye dokunsalar, nereye baksalar, nereye gitseler, bir müddet sonra onlara acı oluyor. İnsanın yaptığı herşey çok acı veriyor. Hiç bir şey ile memnun değiller. Erkekler, bayanlar, çocuklar ve yaşlılar. Herkez. Bâzıları hâriç. Onlar milyarlar içinden hâriçtirler.

Onun ilacı nedir? İlacını bulmaya koşturmuyorlar. “Daha çok dünya kazanacağım ve huzur bulacağım,” düşünerek koşturuyorlar. Huzur bulman dünya ile olsa idi kolay olurdu. Eğer iki elbisen, başının üzerinde bir barınak, ve karnını doyuracak yemek bulabiliyorsan huzurlu olmalısın. O zaman niçin endişe ediyorsun? Azrail’in kapının arkasında bekleyip beklemediğini bilmiyorsun ki. Buraya diri giriyorsun ama sağ çıkıp çıkmayacağın belli değil. Kim garantileyip, “ben bu akşamı sağ çıkacağım,” diye bilir. Kim bunu demeye cüret edebilir? Onlar dinliyorlar. Allah (subhanahu ve ta’ala), “Şu şahıs bana meydan mı okuyor? Götürün onu,” diyebilir. Dünya da bitmiştir Âhiret de bitmiştir (o takdirde).

Yâni insan bu dünyanın değerini anladığında, bu dünyanın değerli olduğunu zan edip peşinden bir az koşturdukdan bsonra anlaması gerekir ki: Bu dünyanın değeri yokmuş. Ama hayatın değeri var. Allah’ın bana verdiği, Allah’ın bana bahşettiği çok değerlidir. Ona sıkı sarılayım. Bu hayata sımsıkı sarıldığın zaman bakar dersin ki: E, bu hayat da bir zaman sonra elimden gidecek. Ne yapacağım? O zaman senin için öbür tarafta beklenene konsantre olmaya başlarsın. Aksi takdirde, çoğu kaçıyor ve ölümü hatırlamak bile istemiyorlar artık. Ölümü onlara hatırlatacak kişiler arasında olmayı istemiyorlar. Kaçıyorlar. Kolaylarına gidiyor, “Ben bundan kaçayım, hayatım daha iyi ve daha kolay olur, çünkü bu (kişi) bana hep öleceğimi hatırlatıyor. Onun için uzaklara gideyim,” demeyi daha kolay buluyorlar. Uzaklara gidiyorlar ve bir problemleri varsa problemleri ikiye katlanıyor. Şimdi Allah’a yakın birisinin yanında olmadıklarından kalplerindeki o azıcık olan huzur da alınıyor.

Onlara bütün dünyayı verebilirsin ama bununla tatmin olmayacaklar. Bana inanmıyorsanız gidin Rockefeller’e bakın. Rockefeller Merkezleri var. Manhattan’ın yarısı ona ait idi. Ama huzurlu değildi. Daha çok peşinde koşturuyordu. Neyin peşinde koşturuyorsun? Herşeyin var. İhtiyacın olan herşey sana geliyor. Ne için koşturuyorsun? Elde ettiğin sana ve çocuklarına bütün hayatları boyunca harcamaya yeter ve artar bile. Koşturması gerekirdi çünkü o boşluğu dolduracak başka bir şey yoktu. Büyük bir boşluktur ve insan o boşluğa düşerse yok olur. Aklını kaçırır.

Dolaysıyla ondan kurtuluş ve tek çâre İslâmdır. Başka bir çâre yok. İstediğin yere gidebilirsin. İstediğin hahama veya benzerine gidebilirsin. Ona çâreleri yoktur. İmkansız. Çâre etrafta kitaplarla gezenlerde de değildir. (Şeyh kalbini gösteriyor) Kitapları burada olanlarla ve insanların buralarını okuyabilen kâbiliyetli kişilerdedir. Çözüm onlardadır. Sana derler: Sende şu hastalık var. Bunu yapman lazım. Beğenmiyormusun? Kimin umurunda beğenip beğenmediğin. Hastalandın. İyileşmen için reçeteye ihtiyacın var. Yoksa öleceksin.

Ruhda ölüm dünyada ölüm gibi değildir. (Şeyh gülümsüyor) Ruhun ölüyse kayıp ettin. Helâk oldun. Varlığa geri dönmemek üzere yoklukluğa süpürüleceksin. Şeytan bile onu istemiyor. Şeytan Allah’a (subhanahu ve ta’ala), “Cehennem ateşinde ilel ebed kalmayı tercih ederim. Beni yoklukluğa gönderme. Bana bir vücut verdikden ve beni var ettikten sonra beni yoklukluk yerlerine gönderme” diyor.

Tabîki câhil insanlar, “Ne olmuş yâni,” diyorlar. Onlar câhil ve zır boş kafalılar. Hiç bir şeyden haberleri yok. Birşeyler öğrendikleri zaman endişelenmeye başlıyorlar. Mesela, bir yüzüğün var ve kayıp ettin. Fazla bir değeri yok ama etrafa bakınıyorsun. Değil mi? Tuveletde bıraktığını zan ediyorsan orada bırakırmısın? Tuvalete bakmaya gidersin: Orada bıraktım, gidip alayım. Kıymeti ne? Hiç bir şey. Başka bir tane alabilirsin. Ama senindir. Onun için değerlidir.

Hayatda çok değerlidir. O hayatı nasıl tüketiyoruz? Hangi yolda harcıyoruz ve hangi dâvâda harcıyoruz o hayatı. Odur önemli olan. Eğer Allah yolunda harcıyorsak, Allah’ın işini yapmalıyız. Allah’ın işini yapıyorsak ve Allah yolunda harcıyorsak, zan ediyormusun ki acı, üzüntü ve bütün bu dünya felâketleri kalbine gelecektir? Hayır. Hayatında bir çok olaylar geçirsen bile, yukarı aşağı, fiziksel cezâlar ile materyalist cezâlar. Allah îmanını imtihan etmek için materyal şeyleri kaldırırsa, her geldiğinde îmanın daha çok güçlenir ve, “Şükür Ya Rabbi. Elhamdulillah. Bana bir şey hatırlattın Ya Rabbi. Teşekkür ederim. Bana zayıf bir kul olduğumu hatırlattın,” dersin. O zaman îman güçlenir. Îmanın güçlendikce, güçlenir, güçlenir ve o zaman herşey açılmaya başlar. Herşey îmanladır.

Îmanımıza konsantre olmlıyız. Eşhedu enla ilaha illallah, ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Buna konsantre olursak dünyamız cennet olur ve cennet bizim oraya gitmemizi bekliyemez.

Ve minallahu tavfik.

Bihurmatil Habib.

Bihurmatil Fatiha.

bismillah

BismillahirRahmanirRahim

Naqshbandi zikir in Kerala, India & initiation to the Naqshbandi tarikat.

bismillah

BismillahirRahmanirRahim

bismillah

BismillahirRahmanirRahim

Sohbet by Sheykh Abdul Kerim al-Hakkani al-Kibrisi

Thursday 22 Rabi-ul Akhir, 1428/May 10, 2007
Osmanli Naks-i’bendi Hakkani Dergah, Siddiki Center, New York.

Questioner: What does Sheykh Mevlana Nazim mean in the sohbet
(April 29, 2007) that we just read where he is saying, “You must
know your physical being”?

Sheykh Abdul Kerim Efendi:

Auzu billahi minash sheytanir rajim.
BismillahirRahmanirRahim.
Medet Ya Seyyidi Sultanul Awliya Medet.

The whole world is still discovering that physical form. Physical
being, yourself, your physical being, your appearances, your reality.
“Man has been created in Ahsani Taqweem”, Allah (subhana wa ta’ala) is
saying. He has created the man Ahsani Taqweem, the most perfect
creature. How does it fit now? On one side Allah is saying “most
perfect creature” and on the other side what man is doing not even an
animal is doing. He is not saying, “Muslims”. He says, “We have
created man[kind] in Ahsani Taqweem.”

Knowing yourself. What are we going to know about yourself? We are a
creature that Allah (subhana wa ta’ala) created as maybe the weakest
one among this creation. In this world among the animal world man is
the weakest one because no animal needs to have clothes in the winter
time and to take out his clothes in the summer time. As a being, as a
physical being he is very weak. Allah (subhana wa ta’ala) has granted
intelligence to man and will, freewill. Through that will,
intelligence and faith man reaches to the highest station of his being
that he has been created for. So the more man is looking to himself
physically and discovering himself physically, more doors, more high
stations open to him spiritually. The more man understands how weak he
is, meaning, knowing yourself. “Know yourself.” You don’t have to put
yourself into classes for that. Know yourself. Know your physical
form, how weak it is, and come to the station of non-existence. In the
Divine Presence of Allah (subhana wa ta’ala) when you are coming to
understand that you are nothing, then the Divine clothes, the
Haqqaniyat clothes will be dressed on you. So you will be living
forever, dunya and akhirat.

Take off from yourself the clothing of saying, “I am existing.” You
are not existing, Allah is. If man is existing then take him to the
gravesite, put him into the grave, open it 50 years later and you will
find that there is nothing left from that body. Why the body
disappears? Because that man was declaring that he was existing and
Allah is sending that one to the non-existence world and he is
disappearing under the ground. That’s intelligence, that is knowledge.
When man comes to the realization that he is knowing nothing and
without his Lord he is not good for anything, and when man is X-ing
himself to zero, then Allah (subhana wa ta’ala) gives him life and
with that life he will have Haqqaniyat body and with that Haqqaniyat
body he will live. Open the grave of those ones that have been granted
that body, they are living, look in the grave. They are not disappearing.

So knowing our form, understanding our physical form. On one side the
whole world is trying to discover, understanding man’s existence, how
it’s working and Sheykh Mevlana is trying to give you a sign there
saying, “Look at the mosquito. Understand the mosquito first, its
existence. Mosquito which is nothing.” So he is giving us a sign
saying to us to know ourselves. When we know ourselves, we know our
Lord. Then we take out that dress of ego. Ego is claiming something.
“I am existing. I am appearing.” But in reality man is only one light
through his reality from the heavens appearing here, and the man just
appears. When that cuts off, the man disappears. Like a mirror shining
down. Everyone’s reality is in the Paradise. And the way that they do
things in this world, that’s how they are appearing in Paradise and
that’s how they are appearing in this dunya to the people of Paradise.

The people of Paradise are Ahl-e Haqq. The people of Haqq. The people
of Haqq look at you with real eyes and you don’t need to put make-ups
or run around in jogging lines or here and there to put a form to
yourself. You have a form. Your real form is appearing at that time.
If your real form is not appearing, then the other form is very ugly.
The other appearance is very ugly for the Ahl-e Haqq. For the Ahl-e
Ego it’s completely different.

Once Shah Bahaddin Naksibend (qaddasallahu sirruh) was passing by from
somewhere and there was a good man doing things, living a good life
but not carrying the orders of Allah (subhana wa ta’ala). He looked at
him, at the good man, he was doing good things but something was
missing from him. And he smiled in his dream. In his dream he (the
good man) is seeing him (Shah Naksibend) and saying, “What a beautiful
man is this.” So Shah Bahaddin Naksibend smiled to him, he came near
him and he took a mirror and he said to him, “Look in here.” So he
looked into the mirror and he saw himself in the mirror. So ugly
creature. He is seeing himself. He asked him, “Do you see what’s in
here?” The man said, “Yes, it’s my self.” He said, “Yes, that’s how
you are appearing in the Real world. So the angels are not looking at
you. They have covered you. Although you are doing good things but you
are not keeping the laws of Allah, you are not keeping your prayers.
So you are appearing very ugly.” Shah Bahaddin walked away and he woke
up from the dream. He was shivering, paranoid saying, “What an ugly
creature I am. I always thought I was someone.” He was looking at the
mirror always but he saw his reality in the hand of the Awliya and he
decided to be a good one.

He wrote down that dream somewhere. Seven years passed. Seven years
later Shah Bahaddin Naksibend was passing through that village and now
the man is sitting around with Ahl-e Haqq and he (the man) saw this
big saint came. He was looking and thinking, “What a beautiful man. I
know this man but I am not remembering anything.” He wanted to invite
him to his house and worrying whether he was going to accept or not.
But as soon as he said it Shah Bahaddin Naksibend accepted. So they
went to his house, with other people too, and Shah Bahaddin looked at
him and said, “You are still thinking to remember me, where you have
seen me. Take that book from the book-case and come here.” He took the
book. He said, “Open this page and read.” When he opened the page he
saw there it was the dream that he had seen which he wrote down. He
said, “Oh, you are that one who showed yourself to me in the dream.” He
said, “Yes, but in that dream you were in that state. But now we are
seeing that real state that you cannot recognize yourself from that
time up to this time. Now do you want to see yourself? Look at this
mirror.” He looked at it and he said, “Ohhh, who is that one?” (Sheykh
Efendi smiles).

So the appearance of man, the physical form is nothing. But in reality
again that physical form is also reflecting from that reality and when
that reality is reflecting to you then your real physical appearances,
in worldly only, in worldly beauty it appears. And if you see yourself
at that time in that real appearances, you fall down and you die. No
man can understand, no man can bear who has not reached to that
station of Ahl-e Haqq to be able to look at that because the light,
the Nur is appearing from that man.

So about the physical appearances there (in Sheykh Mevlana’s sohbet)
he is telling us, “Try to understand. Try to understand your physical
appearances that it’s not good for anything and don’t concentrate on
it.” Today’s people 99.9.9 %… hmm? Is there such a thing like that? 99
point 9 point 9 percent. Must be. 99.9.9 % of mankind today, woman and
man, are running only for physical appearances. Living only for that
and nothing else. Muslims, non-Muslims, the whole mankind, young and
old, running top-speed. So if you get stuck with that physical form
then you are in trouble. So when you know yourself, when you know your
physical self, that it is nothing, then you look for your own reality.
And when you know your own reality then you know your Lord. When you
know yourself you know your Lord.

So take it in any way. We give you so many ways. In any way take it.
We can bring the other side, the man’s physical (bodily) form. The
physical form (even), nobody knows yet. Except the Ahl-e Haqq. The
whole medicine world and all doctors are trying to discover. They are
not knowing anything really. A couple things they have discovered and
every single day new things are appearing in front of them. Hmm? Can
any doctor know how many hair you have on your body? Can they count
that? Is that possible? Can they count to understand how many cells
there are in your body? Theories only. They are Ahl-e Monkey [Darwinists].
How are they going to understand? Their studying, education and
everything is based on evolution. How they ever are going to
understand that physical form? Impossible. Because you need hidden
knowledge, you need the knowledge that’s coming from the prophets to
be able to discover that physical form also.

So, man is busy with so many wrong things today in this world also. So
he cannot discover himself and cannot discover his Lord. 21st century
man is not knowing the reason of creation, why he has been created.
Not knowing. And because he is not knowing he is not living according
to that calendar. The most important. What is the most important thing
in man’s life? What is that man has to do? What is the aim? What’s the
aim? What’s your aim in this life? If I ask here one by one I am going
to have fifty different answers. What is the aim? What is your aim `X’?

“To worship Allah.”

Worship, fasting, going to Hajj, giving Zakat, all these are tools for
you. You need a plane to go from this point to let’s say Mecca. You
need the plane but the aim is not the plane. Worship, you need to
worship, but the aim is not worshipping because in Akhirat there is no
worshipping. (Sheykh Efendi smiles). All those who are being lazy in
this world now, uff… those who are worshipping now are going to rest
and they are going to look at them saying, “Oh donkey kinds. You
didn’t worship in Dunya and now you are suffering on the other side.”
Who knows what kind of worshipping they are going to do then (to make
it up).

But again, the aim is what? That’s what happens when you do things by
force. Isn’t the aim to get the Riza of Allah (subhana wa ta’ala)? For
Allah to be happy with us and us to be happy with Allah. All that
prayers and everything we are doing, isn’t that what to bring us to?
Hmm? The Riza of Allah. How do you say `Riza’ in English? Acceptance.
For Allah to accept saying, “This is My servant. I like this one.” (In
the normal street-talk let’s say) “I like this one.” For Allah to
point to His angels and to the others ones saying, “This one I like.”
That’s it. Finished. Hmm. Yes sir.

Al-Fatiha.

bismillah

BismillahirRahmanirRahim

bismillah

BismillahirRahmanirRahim

Sohbet by Sheykh Abdul Kerim al-Hakkani al-Kibrisi

Friday 1 Jumad al-Awwal, 1428/May 18, 2007
Osmanli Naks-i’bendi Hakkani Dergah, Siddiki Center, New York.

Auzu billahi min ash-sheytanir rajim
BismillahirRahmanirRahim
Medet Ya Seyyidi Sultanul Awliya, Medet.

If a man is proud then the fire is going to touch that one. Then it’s
impossible for a man to escape because all this life is given to us to
get rid of the wrong characteristics of our ego and to turn those
wrong characteristics into good characteristics to be servants. And
the servant has no right to be proud. The servant! Allah is the
Creator and you are a creature. The creature has no right to be proud.
Proudness is not accepted. Proudness is making man to fall to the
lowest place, the lowest of the lowest.

So Holy Prophet (sws) is saying, “If you are carrying any one of these
four characteristics, no Shafa’at will be given to you.” There cannot
be Shafa’at for them. And if there is no Shafa’at then the person is
entering into the fire. The first one (of the four characteristics) is
anger. Who was the first angry one? The first one who got angry, who
was that one? Sheytan. He got angry in the Divine Presence to Allah
(subhana wa ta’ala). The anger is the last station of a man, of a
creature that is existing saying, “I am existing! You are not! I am!”
That’s what ego says, “You are there and I am here!” And Allah is
saying, “Curse to that ego. Put him to the fire.”

Anger and proudness. Sheytan was proud thinking, “I am doing all this
worship, I am so big and high, you just created this mankind, Adam,
and I am going to make Sejdah to this one? I am better.” When he said,
“I am better”, he became a proud one. He said, “I am better”, and
instantly everything he did became zero. When he became proud he
became angry to Allah (subhana wa ta’ala). The proudness and anger
came to him because he was jealous. He saw Adam (alayhi salam) and he
looked at Maqam-e Mahmud. All this time that he was worshipping, he
was worshipping to that Maqam. He looked at it saying, “This is not
for the angels, this is not for other jinns and it is not for other
creatures. So it must be for me.” That was the highest station and he
was worshipping to that.

When Allah (subhana wa ta’ala) created Adam (alayhi salam), as soon as
he looked at Adam, he looked at Maqam-e Mahmud saying, “This just fits
to him. The throne is just for him. Not for me.” He knew the knowledge
right away. So he said, “All this time I have been worshipping with
the aim of winning this and now it’s coming to zero for this one?” He
was keeping Hasad, he was jealous of Adam (as). Because he was jealous
and proud he was angry. Proudness and jealousy made him to become
angry and he committed the wrongdoing. Allah said, “Make Sejdah”, he
said, “No!” Allah said, “No?” And then he became stubborn. So now the
stubbornness, anyone who is stubborn.

There are the four characteristics of Sheytan. If a man is carrying
these four then he has inherited four secrets from Sheytan. His
appearance is of human but his actions and everything is sheytanic.
They are: Proudness, anger, stubbornness, envy / jealousy. Holy
Prophet (sws) is saying, “There is no shafa’at for these four
characteristics.” And he said that every man in their nature, in the
way they are born, they have them. Those are the characteristics of
the ego. And you have to work on it, you have to pound on it, you have
to knock it down to finish it. Otherwise, that overtakes you and when
that overtakes you, under the name of worshipping Allah, you are
worshipping your ego.

That is why the Holy Prophet (sws) is saying, “Remove everything that
you have built in your heart. La ilaha illallah. Remove all things
that you have built in your heart, except Allah, illa Allah.” And all
that man is preparing, running and making all these planning and games
thinking about Allah, it is only imaginary Allah that you are building
for yourself. You cannot reach to that station. In order for you to
reach to that station you need the prophetic secret to reach there to
understand. Otherwise, you are building in your own self, in your own
mind different kinds of gods about which is said, “There is no god but
Allah. La ilaha illallah. Remove all the gods.” Because people at the
time were building all kinds of gods, different kinds of ways that
they were worshipping, not only small idols but they were worshipping
to different things.

So unless the love of Allah and the love of His Prophet (sws) is
stronger in our hearts, we cannot get rid of it. And the only way we
can get rid of it is we have to have somebody showing us the way. We
cannot just sit and say, “I know already.” How do you know? If right
now, in this century, you have a little child that was just born. Put
him in an area, let’s say jail where he has no pictures, no objects,
no anything. He never saw himself. He never saw his picture. So you
put that person somewhere that has no connection with anything, to any
shiny object or anything, and he has never seen himself.

Today’s people are saying, “Is it possible?” It’s possible. It’s a
possibility. Maybe you just fall down from the plane in the Amazon,
you were pregnant and you just gave birth to that child there. And
that child has never seen any object or anything showing himself.
Never seen any pictures. Sometimes later when he has reached to twenty
years of age, take that camera, take his pictures, show it to him and
ask, “Who is this one? Do you know this person?” He is going to say,
“Who is that person? I don’t know. I have never seen him.” Now you
know yourself because you are watching yourself everyday, huh? Even if
in a picture. If you have never seen a picture of yourself then how
are you going to know what you look like? So man needs a shiny object
to show himself to himself and he is looking at that object saying,
“Oh, I am so beautiful! I am so proud with myself!” O squarehead! If
you don’t have that mirror then you don’t know how you look like. What
are you proud of? Heh? This is the characteristic coming from Sheytan.
Being proud.

So prophets came to teach people to show them who they are. Who we
are? Allah is teaching us through the prophets who are we and who is
He. Not only who are we but also who is He, who is Allah. The prophets
came to teach us two things. One to teach us who are we. Then to teach
us who is our Lord. Eh, you cannot know yourself if you didn’t’ see
your picture before, if you cannot know yourself then do you think you
are just going to sit over there and think and see who you are? What
you are? How are you going to find that out? Who are you?

I say, “Who are you? What are you?”

They don’t know.

“What are you about?”

They don’t know.

So many in the twentieth century, I am asking them their names saying,
“What is the meaning of your name?

“I don’t know.”

It has a meaning.

“I don’t know.”

How old are you?

“Somebody told me that I was born on this day.”

Allah, allah. If they didn’t tell you, if they didn’t register your
birth date, you were not going to know. Is it not? So many people in
the so-called `third world countries’… in the first world countries
they register everybody, they give them tax IDs as soon as they are
born to collect money. In `third world countries’ they don’t care. In
the mountains they are giving birth everyday, ten or fifteen children,
they are not registering them until they reach to fifteen years of age
sometimes. When they need some papers they go to register and they are
asked, “When were you born?”

“This day.”

“We don’t believe you. We register you for today.”

(Sheykh Efendi laughs). To fifteen years old they give papers saying
one year old.

So man doesn’t even know that and he is being proud again. Again being
proud. He is not knowing his existence, his reason of creation and
what he has been created for, and he is being proud. So we need
prophets to teach us who we are and who is our Lord. And prophets just
came and left from this world and they left inheritors in this world.
And they passed that prophetic secrets to them. If we run after them
then we will find out who we are. If we leave it then you have to go
to schools. The schools don’t know why you have been born or why you
have been created.

They say, “Read. Study.”

Studying what?

“Be a doctor. You will make this much money. Be a liar.”

Lawyer or liar? As much as they lie that much money they make.

So this is what the schools are teaching and everyone is saying, “My
kid has to go to school, has to study.” I say, “So what? What happens
after he studies? Is he going to know himself?”

“No! He is going to become a liar (lawyer) and make money.”

Haha! Okay. So you are worshipping to money now. The aim is money.
Nothing else. No one is saying, “My kid has to learn to see who he is
and who is his Lord.” Later people are saying, “I am in trouble.”

“What happened?”

“My son is not listening to me.”

I say, “Really? That’s surprising. Did you teach him about Allah when
he was growing?”

“No!”

“Did you teach him about his prophet?”

“No!”

“Did you teach him about the fear of Allah?”

“No!”

“Did you teach him about the love of Allah?”

“No!”

“Did you teach him about Akhirat life? Jannat, Jahannam?”

“No!”

“What do you expect? You are lucky that they don’t beat you up.”
(Sheykh Efendi smiles).

21st century. This is what schools are teaching them saying, “If your
parents are being hostile to you, come and report to us.” So if the
father is screaming a little bit to the son, the kid goes to school
complaining. Before you know the swat team comes to your house with
FBI together. (Sheykh Efendi laughs).

They say, “You are saying this, this and this to your son or your
daughter.”

You say, “Yes I do.”

They say, “You cannot. We take them away.”

This Sheytan is coming to fool us again. That’s how Sheytan is fooling
us. If it’s otherwise then tell me, I listen to you now.

Wa min Allahu taufiq

So when man has these four characteristics, he is in big trouble. Man
must get rid of these four characteristics. Proudness, envy and
jealousy, anger, stubbornness. These are not accepted to enter to
Paradise. Those are the characteristics of the ego and if that ego is
not becoming from bad ego to good ego, ego of Mutma’in (Submitted
ego), he is not entering to Paradise.

Al-Fatiha

bismillah

BismillahirRahmanirRahim

Sahabi Hz. Tamim el Ensari (ra) Türbesi, Kerala, Hindistan.

bismillah

BismillahirRahmanirRahim

Sohbet by Sheykh Abdul Kerim al-Hakkani al-Kibrisi

Sunday 20 Shaban, 1428/September 2, 2007
Osmanli Naks-i’bendi Hakkani Dergah, Siddiki Center, New York.

[After the nightly silent zikir a sohbet of Sheykh Mevlana Nazim (qs)
was read where Grandsheykh is saying that Allah subhana wa ta’ala was
a hidden treasure. He wanted to be known. So He created everything.]

Sheykh Efendi:

Auzu billahi min ash-sheytanir rajim.
BismillahirRahmanirRahim.
Medet Ya Seyyidi Sultanul Awliya, Medet.

Allah created what? The man. To know what? What is the Sohbet’s
summary, university professor?

A murid: Allah was a hidden treasure and He wanted to be known. So He
created the creation.

Sheykh Efendi: Huh! He wanted to be known and He created us, the
creation. Now we know Him. We know. He wanted to be known. We are
never going to know him in His own form. It is impossible for a man to
know. But just a little bit of knowledge, He has created man for man
to know that there is a Lord. Not to discover the Lord. That is what
mankind is running to discover. Impossible.

That’s why anyone who is running to discover that hidden treasure, he
is going to fall into the wrong roads someway somehow later. As the
Christians, what they did? They turned around and they said, “Jesus
must be God.” Running to find God. Man is running to find God as one
of his own kind.

(Man is saying,) “Similar to me a little bit. Has to be similar.”

That’s why the majority of men are also thinking about Allah subhana
wa ta’ala (in a physical way), a big sickness, the Wahhabis are
thinking about it as though Allah has a form like a man. But Allah
created us to be known. If He didn’t create us, if He didn’t create
anything else, He (still) knows Himself. He is known to Himself. But
nothing is there to know Him. He created the angels, He created the
Jinns and He created us. Especially man, He created man, gave us
intelligence, He has given the ego, He has given the spirit, He has
offered faith and He has given freewill.

So man is responsible because he has freewill. If he didn’t have
freewill then he will not be responsible for anything he is doing. The
angels are not responsible. They are carrying their responsibilities
with their actions. They don’t have choice. Whatever they have been
created for, that’s what they are doing. They will never get tired,
they will never become rebellious, they will never eat, they will
never drink, they will never be male or female angels. It’s completely
different. Now you cannot even understand how angels look like because
it’s not male and it’s not female. But if you are asking, in America
especially, “How do angels look like?” They say, “Charlie’s Angels.” A
couple of naked women. That is the idea that they are putting in the
minds of people. That’s why they are always making angels as women,
with appearances of women.

You go to the churches and they have that. Look how foolishly the main
structure is thinking too. They are building, they are the heads of
the religion and they are making angels, figures of angels with
women’s faces. But the angels are completely different from man and
woman. Don’t think that what you are seeing in the pictures, there is
such a thing like that. No. It’s completely different. It’s man’s
imagination. What he is putting out there is only what man is
imagining. Nothing with reality.

So we have so much things to discover before we understand from the
drops of oceans of knowledge that Allah subhana wa ta’ala is sending
to us to know our self, to know our destiny, to know where we are,
where we came from, where we are going to go, to our beginning, the
day of creation, the day of promises, that’s important. That’s what we
have to concentrate on and all these sohbets, all this worship that we
are doing is for us to be able to know ourselves. Otherwise, we just
know ourselves by looking at mirrors saying, “This is me.” Looking at
that picture saying, “Yes, that’s me.” When they ask, “Do you know
that person?” You say, “Yeah, I know because I have seen it before.”

Now you know because you have all this knowledge, you know the
pictures, you know cameras and you know everything. But how are you
going to know if you fall down to some island that is not discovered
yet, which there are some places that they didn’t discover yet. Don’t
believe these liars that they discovered everything and they are
discovering the moon. No. (Sheykh Efendi laughs). There are places
that they didn’t discover yet. As a matter of fact, ten years ago
there was one place they discovered that they have never known before.
But there are places that they didn’t yet discover.

For instance, if you fall there, somewhere there with your wife, and
you are living there. Sometime later you have a child and the child is
growing up. There is nothing, there are no pictures, nothing that the
child has access to. He is not knowing anything about himself. He has
never seen his portrait anywhere. If you take one picture with this
digital camera from a far distance, you go to that person and say,
“Who is in this picture?” That individual is not going to tell you,
“That’s me”, because he has never seen himself anywhere.

We know ourselves now because we are seeing ourselves in a mirror or
in a picture. What do we know? We just know that appearance, nothing
else. If they put you to sleep and put operation on you that you don’t
feel any pain at all, which they have too, and you think, “Oh, I just
slept more than eight hours today.” That’s what you are going to feel
when you wake up. And they just make operation on your face, you are
not feeling any pain, anything, the pain is gone, if you are walking
somewhere and now you are looking at the mirror, you are going to be
shocked. Isn’t it? Hmm? Saying, “Who is this person?” You are going to
be afraid looking at it now thinking, “Is this me? No that’s not me.”
You are going to take out your picture looking, “This is me. That is
not there. So I am changing.” That’s not imagination, that’s happening
right now. It’s real. So many people they go, especially the agents.
CIA, FBI agents are discovered by some other people sometimes. So they
have to go through face operations that they should not be known. Or
they are going to be (assassinated). Understanding `X’? You don’t have
that problem.

`X’: So far.

Sheykh Efendi laughs saying, “So far.”

`X’: Alhamdulillah.

Sheykh Efendi: It’s a very expensive job. You have to pay at least
half a million dollar then. Ohh! Big trouble.

So we know. We know what? We just know these appearances. We don’t
even know our own selves. If you know yourself then say where you came
from? How you just appeared in this world? “My mother, my father”? How
you came there? Who sent you here? Why are you going out? Don’t you
like this world? It’s so good. There’s so much in it. You have to
leave. You have to go. It’s a temporary house for us. We have to pass,
we have to go. And all these orders of religion to do is just to make
us to pass from this imagination world to the reality, to the real
world because now this (physical) figure is also imaginary. It looks
real but it’s not real because it’s going to disappear fifty years
from now. Under the ground it’s going to disappear too, finished. It’s
like you never existed.

So is it imagination? It is. It is not real, it is not appearing. Your
reality is in the Paradise and that reality is reflecting to this
world. These are appearances, the reality is in the Paradise. Whatever
you do in this world, the good deeds and the bad deeds, either beauty
shines from your figure in Paradise or ugliness shines from that one,
depending on what you do in this world. Or, dirty smell comes out from
that one. It reaches to a point that angels are given order saying,
“Cover that body.” And the angels take some tarp paper covering that
body up (kind of tarp, not like the blue tarp paper) and that body
does not appear anymore to other angelic worlds because they are not
feeling good about it by looking at it. That person now is
disconnected from the heavenly stations completely. So if he dies in
that situation then it is a big trouble to that man. So it is our duty
everyday to build that relationship with our reality, with that light,
with that connection, with that spirit that is passing from there to
come to here and every action that we are doing we are sending
messages back to that one up there. So the next day it’s preparing to
send on us a different light.

If we do that then we are winners in dunya and akhirat. If we don’t do
that then in dunya you may get a couple of chances here and there,
some cars, some houses, but it’s only junk then, the angel of death
comes and you go into your grave, if you get a grave because in these
days so many are not going to graves too. If we go to the grave then
it’s another blessing. So many are not entering to graves from the
21st century man because they went out of their way so much, another
punishment has come and they cannot enter to their graves. That’s
another punishment for man because he is not resting anymore.

So Allah subhana wa ta’ala is giving us this breath of life to use it
wisely on His way and if you are using it wisely on His way, He is
giving us the world too and we are enjoying in it. But we know that it
is temporary. We are going to go. We don’t get stuck with that world.
If something happens to the world that we are having, we don’t kill
ourselves because the material is lost. We continue in our life. If we
build ourselves on that foundation we will be the winners and anywhere
that we go, anywhere you go, you will be able to give peace and
happiness to people that are around you.

Wa min Allahu tawfiq

El-Fatiha.

bismillah

BismillahirRahmanirRahim

Hindistan’da Seyh Muhammed-il Bakibillah Semerkandi (K.S.) makam ziyaretimiz.

Our visit with Sheikh Abdul Kerim Kibrisi to the tomb of:
Sheikh Muhammed-il Bakibillah Semerkandi (K.S.) (971-1012 AH), Grandsheikh of Naksibendi Order in Delhi.

bismillah

BismillahirRahmanirRahim

Sohbet by Sheykh Abdul Kerim al-Hakkani al-Kibrisi

Friday 22 Jumad al- Awwal, 1428/June 8, 2007
Osmanli Naks-i’bendi Hakkani Dergah, Siddiki Center, New York.

Auzu billahi min ash-sheytanir rajim
BismillahirRahmanirRahim
Medet Ya Seyyidi Sultanul Awliya, Medet.

Did you ever find a fish in the ocean questioning the ocean? Did you
ever hear any fish questioning the ocean to see how big it is, how
deep it is and what is in it? Is it questioning that? Do you think in
your own mind, in your proper mind, do you think that the fish will
question that? No. What does fish do? All day long and all night long
running for food in the ocean. Nothing else.

Today’s people became worse than the fishes. We are not living inside
the water. We are living inside this atmosphere, this air, the oxygen
and the carbons that are in it are giving us the life like that fish.
Mankind is running top-speed only thinking about their materialistic
beings. Nothing else. Physical beings. “What we are going to eat and
what we are going to drink? What we are going to wear and what we are
going to drive?” This is not the reason of creation for a man. Man has
been created in Ahsani Taqweem and that man who is not going to carry
that, it’s suffering in Dunya and it’s going to suffer in Akhirat. All
Shariats, all tariqats, all teachings in Islam, not only in Islam but
in every religion that came, is to teach man to know himself and to
know his Lord. To know himself and to know his Lord. To know two
things. To know himself and to know Him, to know his Lord.

The whole key starts with knowing yourself. If you are not knowing
yourself then you can claim that you know the Lord but it’s impossible
to know. So you have to know yourself. Knowing yourself is not to say,
“Eh, my name is this, my birthday is this…” That’s not your identity,
that’s not even your real name. You have a heavenly name that is
given. Knowing yourself is starting to know that first. Now, we must
turn around from this because we got hooked up in the wrong areas,
following the wrong directions and sometimes you enter into the wrong
highways and Sheykh says to you, “Come out, this is the exit, make a
U-turn.” You must make a U-turn to go back and take another highway.
That period of time you lost on that road, you lost it. It’s lost
time. But don’t go all the way down to the end because the end is
disaster.

So many people lost the road. Wrong directions. Going toward wrong
directions. Not so many but billions, and billions are not going to be
saved because they are going so much towards wrong direction that they
have already passed the safety area. They entered the forest area,
dangerous area that there is no way out for them and they are going to
pay with their lives. What is coming ahead now, not only Islam is
saying but all religions are talking about the Armageddon that is
going to happen, this big holy war that is happening now, the whole
mankind is preparing that and it’s going to take away billions of
people. And we must prepare ourselves not to fall into that. And all
this preparations are for that. Not to think that, “Oh, we have
already reached to safety.” No.

And to know yourself you must know your ego, you must know where and
how the tricks and traps of the ego is going to fool you. It’s not
coming to say to you, “I am here to fool you.” It’s coming with so
many ways. But I am watching all the time so many people are falling
in it, into the tricks and the traps of the ego. And if at that time
the angel of death is coming, Azrail is coming when you are falling
into the hands of the ego, now the ego is ruling. Where the ego is
that’s where Sheytan is and Allah and His Prophet (sws) is not there.
They are out.

Holy Prophet (sws) is saying to us, “Faith and sin cannot stay in the
same heart. When you are committing the wrongdoings, the wrong actions
that are forbidden, faith comes out from your heart.” While you are
committing that wrong thing, faith comes out from the heart and the
faith circles around on top of your head. And you go and you do that
wrong thing, that wrong action, (wrong, meaning, things that are
against Islam, let’s put it that way), when you do it, the faith is
not in the heart. The faith is already out. Sheytan is overtaking the
heart with the ego. You go and you do that. When you come to the
realization that you did wrong and regret comes to your heart
thinking, “I wish I didn’t do it”, then faith comes back into the
heart. Otherwise, faith is out, out of the heart. Holy Prophet (sws)
is saying, “If you die during that time, if the angel of death reaches
to you, you will die in Jahiliyya time.” You will die as a person who
has no faith in the heart. Everything you did up till that time will
come to zero. You lose everything.

We don’t have that luxury. An intelligent man will not take that
chance because the angel of death, we don’t know when he is going to
come. That is one thing. The second thing is it’s making your Prophet
(sws) and Allah (subhana wa ta’ala) upset with you, angry with you,
the anger. Then you have to do, ohh, days of work to fix that. Don’t
think that it’s just going to happen like that.

So, not knowing the ego too now, because if you know the ego then you
are not going to fall into the tricks and traps of the ego. So now you
need somebody to tell you, “Turn this way, don’t turn this way, enter
into this road, don’t enter into that road.” As I am saying now, when
Mahdi (as) is going to come out, Dajjal is going to come out too. Holy
Prophet (sws) talked so much about the Dajjal and the danger of Dajjal
that the Sahaba-e Ikram were saying, “We thought Dajjal was behind the
date trees and he was going to come out as soon as the Prophet (sws)
goes away.” He didn’t come out yet. Every century has one Dajjal
preparing people for that big one. But the big one didn’t come out yet.

When you are regretting from the wrong thing that you did, faith comes
back into the heart. But the problem today is, people do things and
they don’t even regret saying, “I am sorry”, at least to themselves
and to their Lord. They say, “So what?” So what? It is a big what. It
is a big problem. That time it shows that that faith is gone. There is
no faith there. It’s only make belief. There is no faith there. So
with that kind of faith man cannot find safety. It’s not possible.

So if we say today that yes Dajjal is coming out and Dajjal is given
power, extraordinary power that he is going to show so many things
that’s not there but so many people are going to fall for it. How are
we going to know? You are not knowing the world now. Do you think he
is going to come out as everyone is talking, as that ugly creature?
Prophet (sws) is giving description about it. Do you think that you
are going to see that description with these eyes? That description
can be only seen through the heart, not with these eyes. Through the
outside eyes he is going to appear to you as some lovely creature.

So we have entered, not entering, we have already entered into that
very dangerous era and believers must think two times now because we
are not only believing in Dunya, we are believing in Dunya and
Akhirat. We are believing that we are in this world to prepare
ourselves for Akhirat, for hereafter life. We are not here in this
Dunya only for this Dunya. We have everything we do in this Dunya too
but we are preparing ourselves for the hereafter life. If we do that,
if we take that seriously then we will feel comfortable in this world
too and we prepare ourselves for an easy passage from this world to
the other side. Otherwise, very hard days are waiting.

We must wake up. We must not live like fishes. Fishes are living in
the ocean, they are never questioning, they are never looking and they
are never understanding. The only thing they are understanding is a
little piece of bread, food here food there, and running top-speed to
get that. We are not fishes. Allah (subhana wa ta’ala) has provided.
He is sending our provisions to us. If any man is worrying about his
provisions then that one has no faith anyway. That one already lost
the faith because Allah (subhana wa ta’ala) is guaranteeing our
provision to us and we must not worry for that. We just have to work
to earn it to see where He put our provision. To earn that but not to
live to work.

This is what people are doing today. They are living to work. It’s
wrong. This is not Islam. Islam is teaching us to live for Akhirat,
not for Dunya, to live for Allah, not for Dunya. The more we are
attached to Dunya, we are going to lose the faith slowly inside of
ourselves and that’s what happened to so many who are saying, “So
what? They are okay too. They are right. The Buddhists are right, the
Christians are right, the Jews are right. Everyone is right. We are
all the same.” That’s it. Goodbye (to faith). Allah (subhana wa
ta’ala) sent them prophets for their times. They had to follow their
prophets in their times. All prophets’ times are finished now and the
Seal of the Prophets has been sent and Allah is saying to us, “This is
what you are going to follow.” If we do then we will win for
ourselves. If not, then we will have to wait and see. But it will be
very late then. By waiting and seeing definitely we are going to find
what we are just saying.

I hope we don’t find the wrong things about which we are saying, we
don’t fall into that. And that is in our hand. Allah is Just. He is
giving complete justice to everyone and He will not misdirect people.
He will send guides to them in so many ways so many times to pull them
back to the road again. We must wake up to our own selves.

Fatiha.

Next Page »